Archive for the ‘שביתה’ Category

‏סיום השביתה – 16.3.2012

Friday, March 16th, 2012

שלום לכולם ושבת שלום, מצ”ב מסמך ההבנות שנחתם היום.

שבת שלום,

ועד העובדים

קיראו את המכתב בקובץ המצורף

הבית של תמר הבנות עובדים-נאמן סופי 160312 [1][1]

הודעה על שביתה והשבתה בתאריך 15/3/12

Thursday, March 15th, 2012

14/3/12

לכבוד: עו”ד אהוד גינדס

יו”ר ועדי ההורים בסניפים

מנהלות בתי הספר

 

הנדון: הודעה על שביתה והשבתה בתאריך 15/3/12

  1. כידוע, ביום 11/3/12, במסגרת הסכם שהתגבש בין ועדי ההורים, ב”כ המורים והנאמן, התקבלה התחייבות ההורים כי יעבירו כספים לנאמן לשם תשלום משכורות למורים. ההתחייבות הייתה להעברה מיידית של הכספים, על מנת שמשכורות בגין מחציתו הראשונה של חודש פברואר תשתלם לעובדים עד ליום 15/3/12.
  2. עם זאת, רק בשעות הערב המוקדמות נודע לעובדים כי בעוד שועד הורי סניף משמר השרון העבירו את הכספים במועד ובהתאם לסיכום שנחתם, הרי שיו”ר ועד סניף שפיים, מר אלון גלילי, החליט על דעת עצמו לעכב את העברת הכספים, בניגוד להסכמות, עד למוצאי היום, פעולה שתוצאתה עיכוב, באופן שרירותי לחלוטין, של כ-5 עד שבוע ימים בהעברת המשכורות לעובדים.
  3. אנו מיצרים על פעולה זו, שהובילה, באופן שרירותי, לפגיעה ישירה בעשרות מורים ובני משפחותיהם אשר להם מקום העבודה בבית של תמר מהווה את מטה לחמם, ועומדים על כך שעובדי הבית של תמר יפסיקו להוות מטרה נייחת לפגיעות חוזרות ונשנות בזכויותיהם הבסיסיות כעובדים.
  4. הנוכח האמור, הרי שמורי בית הספר ייצאו לשביתה מחר בבוקר, ה-15/3/12.
  5. בשולי הדברים נוסיף, כי ההחלטה לצאת לשביתה נוספת אינה קלה עבור העובדים, אך מאידך אין לאיש את היכולת והזכות לדרוש מאדם להגיע למקום העבודה בהיעדר בטחון תעסוקתי, וכאשר משכורתו וזכויותיו החוקיות מוטלות בספק בכל רגע נתון. לא ניתן לצפות שמורים יעסקו בהוראה ובפעילות חינוכית בו בעת כאשר הם טרודים ונאבקים לקיים את עצמם, ונאלצים ליטול הלוואות והתחייבויות לצורך הישרדותם הכלכלית המיידית. המדובר בחוסר אחריות כלפי התלמידים ומצב בלתי אפשרי מצד המורים.

בברכה,

ועד עובדי הבית של תמר

העתק:

עובדי סניף הבית של תמר בכח לעובדים

כח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

יומן שביתה – היום התשיעי

Tuesday, February 14th, 2012

צפו ביומן השביתה של היום התשיעי.

תיעוד ההפגנה מול משרד החינוך מנקודת מבטם של המורים:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DjoiMnVXw0k&feature=email[/youtube]

 

ההפגנה היום – כתבה באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות

Monday, February 13th, 2012

לא הייתי מסיים 12 שנות לימוד ולא הייתי מתגייס לצה”ל ללא הבית של תמר, כך העיד הבוקר אחד מבוגרי בית הספר, שהצטרף להפגנה יחד עם מאה תלמידים, בוגרים, הורים ומורים

קיראו כאן את הכתבה המלאה

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4189051,00.html

יומן שביתה – היום השמיני – מחר ההפגנה!

Sunday, February 12th, 2012

המורים מתכוננים למחר, ובינתיים ממשיכים לתעד ביומן השביתה.

צפו ביומן כאן

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=99trSf9kPCU&feature=email[/youtube]

קבוצת בוגרים – כי גם להם אכפת!

Sunday, February 12th, 2012

בעקבות יוזמה של בוגרים שלנו שמעונינים לעזור ולשמר את הבית ספר במתכונת אותה הכירו, הוקמה קבוצה בפייסבוק של הבוגרים למען הבית של תמר.

מטרת הקבוצה היא לנסות ולהשפיע על ההחלטות שמתקבלות בימים אלו לגבי עתידו של בית הספר.ניתן להצטרף בפייסבוק. קישור לקבוצה:

http://www.facebook.com/groups/147942438657557/

הקבוצה מיועדת לבוגרים והוריהם, ולא לתלמידים שלומדים היום בבית הספר.
לצורך הגדלת הקבוצה והשפעתה אנו מנסים להגיע לכל הבוגרים.
מי שיכול לסייע באיתור הבוגרים מוזמן לשלוח הודעה זו.

מישהו מטפל בך. מכתב שנשלח לניסים מהצוות הטיפולי

Sunday, February 12th, 2012

קיראו את המכתב שנשלח לניסים מהצוות הטיפולי

לכב’

10.2.12

מר נסים כליפא

מנכ”ל ה”בית של תמר”

לאחרונה, הכריז הצוות החינוכי של “הבית של תמר” על שביתה, בעקבות הפרת הסכם קיבוצי מצד ההנהלה.

כמי שאחראים על תחום בריאות הנפש בבית הספר, אנו הצוות הטיפולי,   מבקשים להביע את דאגתנו הכנה לשלומם הנפשי של תלמידי בית הספר בעקבות האירועים שהתרחשו בתקופה זו.

בנוסף להתעלמותה של ההנהלה מערכים בסיסיים כאמינות ושקיפות, התנהלות ההנהלה מחבלת במרקם העדין של מערכת יחסים בין בני אדם המושתתת על אמון. אמון זה מתקיים, לא רק בין ההנהלה לצוות בית הספר, אלא גם בינינו – מי שהתחייבו לשמור ולהיענות לצורכיהם האקדמיים והרגשיים של התלמידים – לבין התלמידים עצמם.

הבנת חשיבותם ונחיצותם של הגורמים השונים, כגון רכזים חברתיים, קבוצות להוראה חברתית מתקנת, מדריכים חברתיים, מדריכי חצר, שעות חינוך ועוד, הינה מאושיות האני מאמין של בית הספר.

צביונו הייחודי של בית הספר התגבש מתוך ניסיון העבר וממה שנלמד ממנו בכל הנוגע להתנהלות אחראית, מיטיבה, מחזיקה ומכילה את תלמידינו- נערים ונערות בעלי לקויות למידה ו-ADHD .

כל האמור לעיל אינו בגדר פריבילגיה, אלא חלק הכרחי ממתן מענה הולם לתלמידנו ומהווה את בסיס הגישה הייחודית, שפותחה ב”בית של תמר” על מנת לתת מענה לתלמידים בעלי לקויות למידה ו-ADHD    עם אינטליגנציה גבוהה.

פגיעה בצביון בית הספר הינה בסופו של דבר פגיעה ישירה בתלמידים, שהוטלו שלא מרצונם לתוך הסכסוך.

על רקע ההתנהלות של ההנהלה, נערים ונערות אלה משלמים כיום מחיר יקר – רגשי ואקדמי גם יחד, והם ימשיכו לשלם את המחיר אם חלילה ייפגע צביונו של בית הספר.

נראה שקיימת  אי- הבנה בסיסית מצד ההנהלה בנוגע לייחודו וחשיבותו של בית הספר לעתיד תלמידיו, ובנוגע למידת היות צוות בית הספר משאב נדיר מבחינה מקצועית ואנושית, כמו גם באשר לתפקידו המרכזי בחייהם של הילדים הללו באשר לתפקודם בעתיד.

האופן בו ההנהלה משמרת את העמימות בקרב הצוות, התלמידים והוריהם מקוממת ולא אנושית. אותה עמימות מתקיימת גם לגבינו – הצוות הטיפולי- עד כה לא זכינו מצד ההנהלה למענה המסביר ומסדיר את מקומנו ותפקידנו במערך הבית-ספרי, כולל מעמדנו המשפטי הייחודי.

מטרתו של מכתב זה הוא הבהרת עמדתנו.

אנו רואים עצמנו חלק מהמאבק ומבקשים להביע את תמיכתנו המלאה בצוות המקצועי-חינוכי, שכמונו- ראה ורואה כל העת לנגד עיניו את טובתם של תלמידי בית הספר.

אנו מתנגדים לכל מהלך שעלול לפגוע בצביונו הייחודי של בית הספר (שהוקם למען התלמידים) ושיוביל בסופו של דבר לפגיעה בהם.

בכוונתנו להמשיך בשיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי – שיתוף פעולה זה התקיים תמיד, כחלק מעבודתנו המשותפת בבית הספר ועומד בבסיס הצלחת בית הספר בסיוע וקידום ענייניהם הרגשיים והאקדמאים של התלמידים.

בכבוד רב,

הצוות הטיפולי של “הבית של תמר”

מכותבים:

ד”ר רונית פלוטניק

גב’ יעל בן-ארי, מנהלת בית הספר בסניף שפיים

אביטל ברנט, נציגת ועד העובדים

יומן שביתה – היום השביעי

Sunday, February 12th, 2012

צפו במורים המסורים שבשבילם

התלמידים תמיד במקום הראשון.

השביתה נמשכת מזה יותר משבוע, והמורים ממשיכים לעדכן מהשטח – יומן שביתה, היום השביעי

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3DQ4qjze0NI&feature=email[/youtube]

 

 

 

הפגנה! בואו בהמוניכם

Friday, February 10th, 2012

מורים, תלמידים והורים, ובוגרי בית הספר: הצטרפו לזעקת המחאה

ביום שני נצא להשמיע את קולנו ולזעוק את זעקתנו

אל מול משרדו של שר החינוך היושב בתל-אביב

די להתעלמות משרד החינוך!

למה אנחנו מקיימים את עצרת המחאה שם? כי מוכרחים להזכיר לשר החינוך את חובותיו.

ההתנערות של משרד החינוך נמאסה מזמן. השר ומשרדו מתייחסים אלינו כאל ביה”ס פרטי. אך לא כך הדבר!

ידוע הרי שביה”ס שלנו ממומן ברובו ע”י משרד החינוך, ומהווה בית חינוכי לילדים אשר לא מצאו מענה במערכות חינוך רגילות. כי אין מענה שכזה.  בשל העדר פיקוח הגיע ביה”ס למצב הנוכחי.

פרטים נוספים

ההפגנה תיערך ביום ב׳, ה 13 לפברואר, מול בניין משרד החינוך בתל אביב, רחוב השלושה 2.  בשעה 11:00

ניתן להגיע ברכבת. רדו בתחנת ההגנה בתל אביב ומשם הליכה נוחה ברגל של כ 1.6 ק”מ, או לקחת קו מספר 104 של “דן” מתחנת הרכבת ההגנה ועד ליעד.

לפרטים על לוחות הזמנים של הרכבת ליחצו כאן

http://www.rail.co.il/HE/DRIVEPLAN/Pages/DP.aspx

ניפגש ביום שני.ניתן להוסיף תגובה באם יש לכם שאלות ואשתדל לענות עליהן בהקדם

הבית של תמר שובת – ראיון בערוץ הראשון

Friday, February 10th, 2012

הראיון שודר ביום חמישי, וניתן לצפות בו כאן

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sx3-0vWtlSU[/youtube]