הודעה על שביתה והשבתה בתאריך 15/3/12

Thursday 15 כMar, 2012

14/3/12

לכבוד: עו”ד אהוד גינדס

יו”ר ועדי ההורים בסניפים

מנהלות בתי הספר

 

הנדון: הודעה על שביתה והשבתה בתאריך 15/3/12

  1. כידוע, ביום 11/3/12, במסגרת הסכם שהתגבש בין ועדי ההורים, ב”כ המורים והנאמן, התקבלה התחייבות ההורים כי יעבירו כספים לנאמן לשם תשלום משכורות למורים. ההתחייבות הייתה להעברה מיידית של הכספים, על מנת שמשכורות בגין מחציתו הראשונה של חודש פברואר תשתלם לעובדים עד ליום 15/3/12.
  2. עם זאת, רק בשעות הערב המוקדמות נודע לעובדים כי בעוד שועד הורי סניף משמר השרון העבירו את הכספים במועד ובהתאם לסיכום שנחתם, הרי שיו”ר ועד סניף שפיים, מר אלון גלילי, החליט על דעת עצמו לעכב את העברת הכספים, בניגוד להסכמות, עד למוצאי היום, פעולה שתוצאתה עיכוב, באופן שרירותי לחלוטין, של כ-5 עד שבוע ימים בהעברת המשכורות לעובדים.
  3. אנו מיצרים על פעולה זו, שהובילה, באופן שרירותי, לפגיעה ישירה בעשרות מורים ובני משפחותיהם אשר להם מקום העבודה בבית של תמר מהווה את מטה לחמם, ועומדים על כך שעובדי הבית של תמר יפסיקו להוות מטרה נייחת לפגיעות חוזרות ונשנות בזכויותיהם הבסיסיות כעובדים.
  4. הנוכח האמור, הרי שמורי בית הספר ייצאו לשביתה מחר בבוקר, ה-15/3/12.
  5. בשולי הדברים נוסיף, כי ההחלטה לצאת לשביתה נוספת אינה קלה עבור העובדים, אך מאידך אין לאיש את היכולת והזכות לדרוש מאדם להגיע למקום העבודה בהיעדר בטחון תעסוקתי, וכאשר משכורתו וזכויותיו החוקיות מוטלות בספק בכל רגע נתון. לא ניתן לצפות שמורים יעסקו בהוראה ובפעילות חינוכית בו בעת כאשר הם טרודים ונאבקים לקיים את עצמם, ונאלצים ליטול הלוואות והתחייבויות לצורך הישרדותם הכלכלית המיידית. המדובר בחוסר אחריות כלפי התלמידים ומצב בלתי אפשרי מצד המורים.

בברכה,

ועד עובדי הבית של תמר

העתק:

עובדי סניף הבית של תמר בכח לעובדים

כח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

אפשרות התגובות סגורה.