מישהו מטפל בך. מכתב שנשלח לניסים מהצוות הטיפולי

Sunday 12 כFeb, 2012

קיראו את המכתב שנשלח לניסים מהצוות הטיפולי

לכב’

10.2.12

מר נסים כליפא

מנכ”ל ה”בית של תמר”

לאחרונה, הכריז הצוות החינוכי של “הבית של תמר” על שביתה, בעקבות הפרת הסכם קיבוצי מצד ההנהלה.

כמי שאחראים על תחום בריאות הנפש בבית הספר, אנו הצוות הטיפולי,   מבקשים להביע את דאגתנו הכנה לשלומם הנפשי של תלמידי בית הספר בעקבות האירועים שהתרחשו בתקופה זו.

בנוסף להתעלמותה של ההנהלה מערכים בסיסיים כאמינות ושקיפות, התנהלות ההנהלה מחבלת במרקם העדין של מערכת יחסים בין בני אדם המושתתת על אמון. אמון זה מתקיים, לא רק בין ההנהלה לצוות בית הספר, אלא גם בינינו – מי שהתחייבו לשמור ולהיענות לצורכיהם האקדמיים והרגשיים של התלמידים – לבין התלמידים עצמם.

הבנת חשיבותם ונחיצותם של הגורמים השונים, כגון רכזים חברתיים, קבוצות להוראה חברתית מתקנת, מדריכים חברתיים, מדריכי חצר, שעות חינוך ועוד, הינה מאושיות האני מאמין של בית הספר.

צביונו הייחודי של בית הספר התגבש מתוך ניסיון העבר וממה שנלמד ממנו בכל הנוגע להתנהלות אחראית, מיטיבה, מחזיקה ומכילה את תלמידינו- נערים ונערות בעלי לקויות למידה ו-ADHD .

כל האמור לעיל אינו בגדר פריבילגיה, אלא חלק הכרחי ממתן מענה הולם לתלמידנו ומהווה את בסיס הגישה הייחודית, שפותחה ב”בית של תמר” על מנת לתת מענה לתלמידים בעלי לקויות למידה ו-ADHD    עם אינטליגנציה גבוהה.

פגיעה בצביון בית הספר הינה בסופו של דבר פגיעה ישירה בתלמידים, שהוטלו שלא מרצונם לתוך הסכסוך.

על רקע ההתנהלות של ההנהלה, נערים ונערות אלה משלמים כיום מחיר יקר – רגשי ואקדמי גם יחד, והם ימשיכו לשלם את המחיר אם חלילה ייפגע צביונו של בית הספר.

נראה שקיימת  אי- הבנה בסיסית מצד ההנהלה בנוגע לייחודו וחשיבותו של בית הספר לעתיד תלמידיו, ובנוגע למידת היות צוות בית הספר משאב נדיר מבחינה מקצועית ואנושית, כמו גם באשר לתפקידו המרכזי בחייהם של הילדים הללו באשר לתפקודם בעתיד.

האופן בו ההנהלה משמרת את העמימות בקרב הצוות, התלמידים והוריהם מקוממת ולא אנושית. אותה עמימות מתקיימת גם לגבינו – הצוות הטיפולי- עד כה לא זכינו מצד ההנהלה למענה המסביר ומסדיר את מקומנו ותפקידנו במערך הבית-ספרי, כולל מעמדנו המשפטי הייחודי.

מטרתו של מכתב זה הוא הבהרת עמדתנו.

אנו רואים עצמנו חלק מהמאבק ומבקשים להביע את תמיכתנו המלאה בצוות המקצועי-חינוכי, שכמונו- ראה ורואה כל העת לנגד עיניו את טובתם של תלמידי בית הספר.

אנו מתנגדים לכל מהלך שעלול לפגוע בצביונו הייחודי של בית הספר (שהוקם למען התלמידים) ושיוביל בסופו של דבר לפגיעה בהם.

בכוונתנו להמשיך בשיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי – שיתוף פעולה זה התקיים תמיד, כחלק מעבודתנו המשותפת בבית הספר ועומד בבסיס הצלחת בית הספר בסיוע וקידום ענייניהם הרגשיים והאקדמאים של התלמידים.

בכבוד רב,

הצוות הטיפולי של “הבית של תמר”

מכותבים:

ד”ר רונית פלוטניק

גב’ יעל בן-ארי, מנהלת בית הספר בסניף שפיים

אביטל ברנט, נציגת ועד העובדים

אפשרות התגובות סגורה.