Archive for July, 2011

עדכונים מהגישור שמתנהל

Monday, July 4th, 2011

ביום רביעי האחרון, 29.6, התקיימה ישיבת גישור נוספת וכפי שהבטחנו אנו שבים ומעדכנים.

כאמור, כבר בישיבה הקודמת הושגה הסכמה בנושא היציאה ללימודים, שאף תפורט במכתב שיישלח על ידי ההנהלה בימים הקרובים, במסגרתה התחייבה ההנהלה שלא לפטר מורים שיצאו ללימודי תעודת הוראה.

עיקר הדיון מתרכז בימים אלה בנושא השכר. אנו ממשיכים לחפש דרכים על מנת להגיע למצב בו לא ייפגעו משכורות המורים. איננו יכולים לפרט עדיין, אך חשוב לנו לומר כי אנו חשים מצד ההנהלה נכונות להתדיין בנושא זה.

בנושא מבנה בית הספר: ההנהלה הציגה את עמדתה, עליה בירך הוועד, לפיה כל התפקידים הקיימים בבית הספר ימשיכו להתקיים גם בשנה הבאה. עם זאת מבנה התפקידים נמצא עדיין בבדיקה ובדיונים.

נושאים נוספים שנמצאים בדיון: תוכנית לימודי הצהריים, מתווה פיטורים ומנגנון לבירור סכסוכים עתידיים בין ההנהלה לוועד.

בעיה מרכזית אשר יכולה לעכב את חתימת החוזה הינה העובדה שמשרד החינוך עדיין לא חתם על רישיון בית הספר ואישר את תקציבו. ההנהלה הבטיחה כי היא עושה כל שביכולתה על מנת לפתור בעיה זו. על מנת לקדם עניין זה, יפעל גם הוועד מול משרד החינוך.

לסיום חשוב לומר שפגישות הגישור מתקיימות ברוח טובה, אשר אנו תקווה שתוביל להבנה אמיתי של צרכי המורים בבית הספר ולנכונות לפתור את הבעיות המורכבות בפניהם אנו עומדים.