Archive for June, 2011

לגבי הגישור – הודעה מוועד העובדים

Thursday, June 23rd, 2011

ביום שני האחרון התקיים מפגש גישור ראשון בין הנהלת ‘הבית של תמר’ לבין נציגים מהוועד. היו נוכחים בפגישה עו”ד גדעון הולין (המגשר), ניסים, ניר, עורך דינה של תמר, ערן מ’כח לעובדים’, עופר, חן ויונתן.

בפגישה פירט כל צד את טענותיו השונות בדבר אופי השינויים והארגון-מחדש המתחולל ב’בית של תמר’ בתקופה האחרונה. בהקשר זה חזרו נציגי הוועד על שתי דרישות היסוד עליהן שוחחנו בתקופה האחרונה: הימנעות מפיטורין על בסיס של אי-יציאה ללימודים והימנעות מקיצוצים ומפגיעה במשכורות העובדים.

יש לציין כי לשמחתנו נענתה הדרישה הראשונה בהסכמה מצד הבעלות, בהתאם לאישור אותו היא קיבלה ממשרד החינוך. פרטים נוספים בעניין זה יגיעו בהמשך.

לצערנו, הדרישה השנייה נתקלה בהתנגדות ועליה נסובה מרבית הפגישה.

שני הצדדים הסכימו על ניהול תהליך גישור אינטנסיבי תוך הקפדה על שקיפות מלאה וצעדים בוני-אמון. כולנו תקווה שהסכמות אלו אכן יגובו במעשים.

תהליך הגישור מושתת על אמון ועל שמירה על דיסקרטיות אליהם מחויבים המשתתפים. אין בכך כדי לרמוז כי וועד העובדים יקבל החלטות משמעותיות באופן עצמאי. אנו רואים עצמנו ראשית כל כנציגי העובדים, ולכן גם אם לא נעדכן לגבי כל צעד וצעד – הרי שכל הסכם שיראה נכון בעיני הוועד, יועבר להחלטתה והכרעתה  של אסיפת העובדים – עקרון בסיסי לארגון עובדים דמוקרטי, עליו עמדנו עוד בראשית ההתארגנות.

בברכת הצלחה לכולנו.

וועד העובדים.

יומן שביתה

Wednesday, June 15th, 2011

עובדי ‘הבית של תמר’ שובתים מזה יומיים בשני הסניפים – סניף שפיים וסניף משמר השרון. ביום הראשון לשביתה כל העובדים אשר אינם מעורבים בהכנת התלמידים למבחני הבגרות השביתו את הלימודים בסניף שלהם. בסניף שפיים התקיימו הרצאות מאולתרות בנושאים מגוונים ובסניף משמר השרון ערכו דיונים לגבי מהות המאבק והאם ישנן אפשרויות פעולה אחרות מלבד השבתה.

ביום השני לשביתה עובדי שני הסניפים שאינם מכינים תלמידים למבחני הבגרות נפגשו בסניף שפיים והמשיכו את הדיונים בינהם מול משרדי ההנהלה במקום. המפגש בין מורי שני הסניפים הראה את הסולידריות הנחוצה להמשך המאבק. הפגנת חזית אחידה בזמנים אלו תשרת אותנו העובדים בהמשך הדרך. אסור לשכוח למה אנו נאבקים ובשביל מי. אנו מאמינים שניתן לגשר על הפערים בינינו לבין ההנהלה, ואנו ממשיכים בקריאתנו אליה לשוב אל שולחן המשא ומתן בכדי לדון באופן רציני וחיובי על המשך הדרך.

עדיין ישנן שאלות רבות שאינן זוכות למענה ראוי מצד ההנהלה, שממשיכה בעמימות כלפי עתידנו התעסוקתי, ממשיכה בסירובה להתייחס לדרישותנו, ואינה מוכנה למשוך בחזרה את הצעדים החד-צדיים שהיא כבר ביצעה כלפינו. חשוב להמשיך בהפגנת הסולידריות שהפגנו עד כה. אין ספק שהדברים יחלו לזוז בקרוב.

מדוע אנו שובתים?

Tuesday, June 14th, 2011

לצערנו, חרף התחייבויות ההנהלה, לא התקבלו עד כה תשובות ברורות וכנות בנוגע לעתיד העובדים בביה”ס עד למועד זה – מהלך אשר הותיר את העובדים בעלטה משך מספר חודשים, ניזונים משמועות ושרויים בחוסר בטחון מוחלט בכל הנוגע לעתידם התעסוקתי בבית הספר.

לאחרונה נוכחנו לדעת, כי אין כוונה אמיתית וכנה מצד ההנהלה לנהל משא ומתן ענייני. במהלך פגישות המשא ומתן, ניכר היה כי ההנהלה מתחמקת ממתן תשובות ענייניות כלשהן, תוך שהיא תולה את חוסר הוודאות בהחלטותיו ובפעולותיו של משרד החינוך.

ועם זאת, בלא כל התייעצות, ביצעה ההנהלה צעדים חד-צדדיים – בדמות העברת מכתבים אישיים לעובדים – שמשמעותם פיטורי רבים ופגיעה קשה בשכרם ובתנאי העסקתם של מורים בבית הספר, תוך הימנעות מהתייעצות וממשא ומתן אמיתי עם ועד העובדים שנבחר על ידי העובדים על מנת שייצגם אל מול ההנהלה.

תחושת העובדים נכון לעכשיו היא קשה, ומלווה בחוסר וודאות לגבי עתידם המקצועי והכלכלי. מתוך תחושה קשה זו,  ומתוך הבנה כי מוצו כל האפשרויות האחרות,  אנו נאלצים לממש את זכות השביתה , ויוצאים לשלושה ימי שביתה רצופים בין התאריכים 14/6/11-16/6/11. זאת, במטרה למנוע כל צעד חד-צדדי ללא התדיינות והתייעצות עם העובדים בנוגע לעתידם ולעתיד בית הספר.

ויודגש – העובדים מוכנים לחדול מיידית מצעד השביתה, ברגע שההנהלה תתחייב שלא תבצע צעדים חד-צדדיים, ושלא יבוצע כל שינוי בתנאי ההעסקה שלא במסגרת הסכמה עם המורים.

ההכרזה על סכסוך העבודה, שהתבצעה בסוף חודש מאי, ביקשה לאותת להנהלה שציבור העובדים של ‘הבית של תמר’ אינו מסוגל לשבת בשקט בזמן שמקום עבודתו עובר שינויים, בזמן שכל אחד ואחת מהם עלולים להיות מפוטרים, וכאשר העובדים הם אלו שאמורים – כך לפי תפיסת ההנהלה – לשאת בנטל העיקרי מבחינת סיכון עבודתם ופגיעה בפרנסתם. כל זאת למרות התנהלותה הכושלת של ההנהלה בשנים האחרונות, במסגרתה ניצבו המורים מול קשיים רבים, בינהם: היעדר קיומו של חוזה עבודה; אי תשלום שעות נוספות שהמורים חוייבו לבצעם, אי ביצוע הפרשות פנסיוניות למיניהן בניגוד לחוק ולהוראות משרד החינוך, היעדר בטחון תעסוקתי ועוד. כל העיל הובילו למציאות של תחלופה גבוהה של מורים, דבר הפוגע קשות במקצועיות הצוות ובטובת התלמידים.

אנו יוצאים לשביתה כדי להשיג שני דברים עיקריים, המהווים בסיס למשא ומתן אמיתי, שאמור להתנהל בשקיפות ובתום לב:

  1. שמירת הסטטוס-קוו ביחס לשכר העובדים. כל שינוי בתנאי העסקתם של המורים יבוצע בהסכם קיבוצי, תוך הסכמה עם העובדים.
  2. התחייבות לפיה לא יפוטרו מורים אשר מסיבה כזו או אחרת אינם מסוגלים לצאת להשלמות תעודה בשנה הבאה.

מעבר למטרות אלו, השביתה נועדה גם להבהיר להנהלה, שהיא אינה יכולה יותר לבצע מהלכים חד-צדדיים כלפי עובדיה. אנו לא מעוניינים בשביתה, אלא בהידברות. אנו רוצים לייצר ביטחון תעסוקתי במקום העבודה שלנו, ותוך כדי כך להבטיח שיתוף פעולה אמיתי עם ההנהלה. התאגדנו באופן מסודר כי הרגשנו שאנו לא משחקים תפקיד משמעותי בתהליכים שבית הספר עובר – תהליכים חיוביים בעינינו. אנו שובתים כאופציה אחרונה ולא כמטרה בפני עצמה. חשוב להבהיר זאת שוב – האינטרס שלנו הוא לשמר את הנוסחה המוצלחת שהביאה את בית הספר להישגים רבים עד היום, יחד עם להיפטר מהגישה המזלזלת וה”לא סופרת” של ההנהלה כלפינו. נוסחה זו, לדידנו, יכולה להתקיים רק כאשר המורים חשים שלא מרחפת מעליהם חרב שמאיימת על מקום עבודתם. אנו מקבלים את עול גזרת השינויים, כולל “הידוק החגורות” הצפוי, אך איננו מוכנים לעמוד בצד בזמן שאלו מתבצעים על גבנו, ללא כל שיתוף פעולה. לקיחת צד אקטיבי היא הכרחית בכל תהליכי שינוי. לכך אנו מחנכים גם את התלמידים, שתמיד עומדים ותמיד יעמדו בראש מעינינו.

סולידריות הכרחית

Tuesday, June 14th, 2011

ימי שביתת האזהרה יידרשו מאיתנו המורים להפגין סולידריות. מניסיון בסכסוכי עבודה במקומות אחרים, ישנה חשיבות בשמירה על “אחדות השורות” בין כל העובדים. בין אם זה לעמוד מול ניסיונות מטעם ההנהלה להפריד בינינו (ההזמנה לשיחות אישיות עם ניסים כליפא למשל), ובין אם זה לקבל את ההליך הדמוקרטי שבו נוהג הארגון שלנו – חשוב לשמור על פנים אחידות בימים הקרובים.

אנו נכנסים לזמן לא קל. נקיטה בזכות השביתה נעשית כעת ב’בית של תמר’ בפעם הראשונה מאז שהוא הוקם, ולא ניתן לחזות את התוצאות בשלב זה – למרות שהצדק לצדנו באופן מובהק. לכן חשוב להפגין סולידריות עם מאבק העובדים. הפגנת סולידריות תשחק לטובתנו גם בעתיד, כאשר הסכסוך יסתיים בשעה טובה.

חשוב להבהיר לכולם, שמבחינת החוק, ארגון העובדים והוועד הנבחר, מייצגים את כלל עובדי ‘הבית של תמר’. גם מי שאינו הצטרף רשמית לארגון מיוצג על ידו, משום שנכון לרגע זה, הוא תופס נפח של מעל שני שלישים מהעובדים (החוק דורש שליש מהעובדים).

ידוע שישנו פחד ביציאה לשביתה שתוצאותיה אינן ברורות. וויתור על משכורת של 3 ימי עבודה (זמן שביתת האזהרה) הוא צעד לא פשוט. אמנם עם צדק לא ניתן לקנות חלב במכולת, אך השביתה לא נועדה להשיג צדק – היא נועדה להשיג ביטחון בעבודה, שבעקבות ניסיונותיה של ההנהלה לבצע את הליכי ההבראה באופן חד-צדדי, עומד בסכנה. מורים וותיקים וצעירים כאחד – סולידריות תשחק לטובתנו גם במאבק זה וגם בעתיד. תמיד אפשר (וצריך!) להתווכח על הדרך, אך המטרה של כל ציבור העובדים זהה: לשמור על עצמנו במקום עבודתנו החשוב לנו כל כך ושאנו מאמינים בו ואוהבים אותו באמת ובתמים.

התארגנות לקראת שביתה

Saturday, June 11th, 2011

ביום חמישי בערב התקיימה פגישה נוספת בין צוות המשא ומתן לבין הנהלת בית הספר בתיווך וביוזמת וועד ההורים. הפגישה לא נשאה פרי מאחר ושתי הדרישות הבסיסיות שלנו  – אי פגיעה  בשכר והתחייבות להימנע מפיטורים על רקע אי יציאה ללימודים – נותרו ללא מענה. הבענו תודה לוועד ההורים על היוזמה להביא את סכסוך העבודה לסיום, אך לצערנו  הניסיון לא הצליח. מצורפת למטה תוכנית ההתארגנות לשבוע הבא.

התארגנות לקראת השביתה

א.      ביום א’ יישלח מכתב להורי כלל התלמידים המפרט על השביתה.

ב.       ביום ב’ חובה על כל מחנך לבצע בדיקה מקיפה בדבר הגעת ההודעה לכלל ההורים בכיתתו.

ג.        אסור שייווצר מצב שבו תלמידים מחטיבת הביניים מגיעים לבית הספר בזמן השביתה.

ד.       ביום ב’ יעברו שיעורים בכל כיתות בית הספר בנושא “זכות השביתה”.

ה.      פגישת התארגנות אחרונה לקראת הפגישה תיערך ביום ב’ בשעה 14:30.

התנהלות בזמן השביתה

א.    ככלל, במהלך השביתה יש להגיע לבית הספר בשעות העבודה הרגילות ולקיים משמרת מחאה מול משרדי ההנהלה הראשית.

ב.       חשוב מאוד לא לפגוע בפעילות המרתונים בשום צורה.

ג.        ועד העובדים יהווה בזמן השביתה כתובת למידע. כל החלטה, פעולה או שאלה יש להעביר דרכו על מנת ליצור חזית אחידה ומאוחדת.

שביתה!

Thursday, June 9th, 2011

ביום שלישי, ה-14.6.2011, מורי בית הספר ‘הבית של תמר’ ייפתחו בשביתה אזהרה בת 3 ימים. פעולת השביתה נובעת מחוסר התקדמות משביעת רצון במשא-ומתן שמתנהל מזה כמה חודשים בין מורי ‘הבית של תמר’ לבין הנהלת בית הספר.

‘הבית של תמר’ עבר טלטלה משמעותית בשנה האחרונה. בחודש דצמבר, התבשרו המורים על כך שמשרד החינוך ממאן לחדש את הרשיון שהוא מעניק לבית הספר בהיותו “מוכר שאינו רשמי”. משמעותו של אי-חידוש הרשיון היא בראש ובראשונה סגירת ברז תקציבי משמעותי, שבית הספר זקוק לו כמו אוויר לנשימה בכדי שיוכל להעניק לתלמידים את המקסימום המגיע להם. משרד החינוך חידש את הרשיון באופן זמני (עד סוף שנת הלימודים הנוכחית), בתנאי שבית הספר יעבור כמה שינויים באופן התנהלותו. תנאיי משרד החינוך התרכזו בשני נושאים עיקריים: הראשון שבהם הוא דרישה שכל מורי ‘הבית של תמר’, לרבות המחנכים, יעברו הכשרה רשמית ומוכרת, דהיינו, ייצאו ללימודי תעודת הוראה לפי כללי משרד החינוך. נושא נוסף בתנאי חידוש הרשיון הוא הזרמתם הרצויה של הכספים שמשרד החינוך מעניק לבית הספר. משמע, תשלום מסודר למורים, לפי הקריטריונים המקובלים במערכת החינוך, יחד עם החזרה רטרואקטיבית של הכספים שניתנו עד כה לבית הספר ויועדו, בין השאר, לצורכי תשלום פנסיה למורים – כספים שלא הגיעו ליעדם.

בית הספר ‘הבית של תמר’ נהנה משני מקורות כלכליים משמעותיים במשך תקופה ארוכה: התקצוב ממשרד החינוך יחד עם שכר הלימוד שמשלמים ההורים על כל תלמיד. אך למרות זאת, בית הספר נכנס לגירעון עמוק בתקציב. ביקור חפוז בבית הספר ילמד את חדי-ההבחנה (כולל תלמידים) שלא ייתכן שבית הספר תוקצב ע”י שני מקורות מרכזיים במשך תקופה כה ארוכה. כאשר הם יעמדו מול הכיסאות המתפרקים, הלוחות השבורים, המחשבים הישנים, המזגנים המאובקים, ספסלי החצר המאולתרים ועוד, תעלה שאלה בלבם: “לאן הולך הכסף?”. מבדיקה חיצונית שנעשתה על ההתנהלות הכספית של בית הספר, עלו כמה אי-סדרים משמעותיים, שהעלו את חמתם של ההורים ומשרד החינוך כאחד. אמנם ההנהלה מציגה את גזרות משרד החינוך כנובעות מהעובדה שרוב המורים אינם מחזיקים בתעודות הנדרשות. אך חשוב להדגיש כי משרד החינוך הציב כתנאי עליון לא רק את יישור הקו בענייני תעודות ההוראה, אלא גם את יישור הקו בענייני הניהול הכספי, כאשר האחרון במיוחד עומד בודד וזקוף על כתפיי אחריותה של ההנהלה.

בתחילת השנה האזרחית, אנו העובדים – מורים, מחנכים, מדריכים ואנשי מנהלה –  החלטנו להתארגן בצורה מסודרת וחוקית. פנינו לארגון ‘כוח לעובדים’ בכדי שייצג אותנו כציבור עובדים. בחרנו את נציגינו והתחלנו ביצירת מגעים עם נציגי ההנהלה לדון על עתידם התעסוקתי של העובדים ב’בית של תמר’. התארגנותנו נבעה לא רק מהשינויים הצפויים בבית הספר – אותו “יישור קו” עם נהלי משרד החינוך – אלא נבעה גם, ובעיקר, לאור התנהלותה הקודמת של ההנהלה כלפינו, שלאורך שנים, לא סיפקה כל ביטחון תעסוקתי לעובדיה. התארגנות מסודרת נועדה לאפשר לנו העובדים לנהל משא-ומתן על הסכם קיבוצי, שיבטיח ביטחון בעבודה, יחד עם נהלים מסודרים לקידום מקצועי, פיטורין, יציאה לחופשות וכדומה.

עד כה התרכזה ההנהלה בעיקר בנושא תעודות ההוראה כתנאי לחידוש הרשיון, מהלך טקטי וצפוי המסיר מעליה כל אחריות למשבר הארגוני שבית הספר נכנס אליו. הצעדים שנקטה ההנהלה כלפי עובדיה היו חד-צדדיים, מבלי לשתף את ארגון העובדים הנבחר. ההנהלה לא הפגינה כל מוכנות לצעדים בוני-אמון כלפי העובדים בבית הספר, לא לקחה אחריות על הניהול הכלכלי הכושל (שהביא להתערבות משרד החינוך מלכתחילה) ולא הראתה כל כוונה לשתף את ציבור העובדים בבית הספר בתהליכי השינוי הרצויים. ההנהלה אמנם מכירה בצורך לגבש הסכם קיבוצי, אך היא לא מוכנה להתחייב על שמירת הסטטוס-קוו ובאותה עת גם מכריזה על קיצוצים נרחבים ופיטורי עובדים. המשא-ומתן שנעשה עד כה בין נציגי וועד העובדים לבין המנכ”ל ניסים חליפה, לא הניב כל תוצאות ולא הראה כל שינוי בגישה שהייתה נהוגה עד כה כלפי העובדים – הוא לא נעשה בתום לב ובנפש חפצה.

עובדי ‘הבית של תמר’ דורשים שתנאי העסקתם לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים הארגוניים שבית הספר נאלץ לעשות – לא ייתכן שמורה יסחב על גבו את נטל הקיצוצים שנובעים מהתנהלות כספית כושלת של ההנהלה. אנו דורשים גם שלא יפוטרו מורים שאינם יכולים לצאת להשלמות התעודה בשנה הבאה – לא ייתכן שמורה שהשקיע את נשמתו בעבודה ובתלמידים ייאלץ לעזוב כתוצאה מגישתו החינוכית של בית הספר, שבמשך שנים לא דרש ממוריו לצאת להשלמות תעודה והתעלם מדרישות משרד החינוך.

חשוב לציין כי אנו תומכים בשינויים שעובר בית הספר באמת ובתמים. כאשר הוצבה בפנינו הדרישה לצאת ללימודי הוראה, פנינו בעצמנו למכללת בית-ברל בכדי לבנות תוכנית לימודים לשנה הבאה, תוכנית אשר תעניק למורים את התעודות הנדרשות לעבודתם. אנו מאמינים ב’בית של תמר’ – הוא לא רק “עוד” מקום עבודה בשבילנו, רחוק מזה. אנו רוצים שיתוף פעולה אמיתי עם ההנהלה בשינויים הצפויים, ולא לתפקד כצד פסיבי שייפגע בעיקר בנו כעובדים. עד כה, הנהלת בית הספר לא השכילה לדון בדרישותינו באופן מהותי ובתום לב. לכן הכרזנו על סכסוך עבודה, ובשבוע הבא אנו מתכוונים לממש אותו באמצעות זכות השביתה.

בכל הסיפור הנ”ל יש עוד צד שאינו לוקח כל תפקיד ואסור שייקח – אלה הם התלמידים. חשוב להבהיר שכל צעד ארגוני שאנו עושים, לרבות השביתה המתוכננת, אסור שיפגע בתלמידים בשום צורה. החטיבה העליונה, העסוקה בימים אלו בהכנות אינטנסיביות לקראת מבחני הבגרות, תמשיך לתפקד כרגיל. המורים אשר מגישים לבגרות ימשיכו את עבודתם במאת האחוזים ויותר, כפי שעשו עד עכשיו. אנו נוקטים בזכות השביתה כמוצא אחרון, לעולם לא כמטרה בפני עצמה. אנו רואים באחריותנו כלפי התלמידים וכלפי עתידם חובה מהמעלה הראשונה, ואנו מממשים את זכות השביתה גם כחלק מחובה זו כלפיהם.

הכרזה על סכסוך עבודה

Thursday, June 9th, 2011

ב-25 למאי 2011 נשלח להנהלת ‘הבית של תמר’ מכתב התראה לפני נקיטת צעדים ארגוניים. כלומר, מכתב שמודיע על כוונת העובדים להכריז על סכסוך עבודה. נוכח הצעדים החד-צדדיים שנקטה ההנהלה במסגרת תהליכי ההבראה שעובר המקום, ארגון עובדי ‘הבית של תמר’ ראה לנכון להכריז על סכסוך עבודה בינו לבין המעסיק. לאחר 15 יום מרגע הכרזת הסכסוך, ניתן להחריף את המאבק באופן חוקי, אם ניסיונות הגישור לא יצלחו.

הנהלת ‘הבית של תמר’ עוד לא עשתה צעדים משמעותיים לקראתנו. אמנם היא עדיין מדברת ברטוריקה של “משפחתיות” ו”הידוק החגורות”, לקראת “שינויים מבורכים”, שהם, כמובן “הוראות מלמעלה ואינן בשליטתנו”. אך נראה כי למרות הדיבור החם, עיקר השינויים עדיין אמורים להתבצע על גבם של המורים, שיישאו בנטל העיקרי של הידוק החגורות. עובדי ‘הבית של תמר’ מברכים על אותם שינויים, כולל הצהרותיה של ההנהלה לקירוב הלבבות בתוך התא המשפחתי. אך הצהרות לחוד ומעשים לחוד.

ב-30 למאי 2011 קיבלו עובדי ‘הבית של תמר’ מכתב אישי שבו הובהר להם, באופן חד צדדי, עד כמה הם יאלצו להצר את חגורותיהם. המכתב, החוזר על רטוריקת “המשפחה המאושרת”, הציג לעובדים דימוי של משכורתם לפי הקריטריונים של משרד החינוך. הדבר שבלט מכל באותו מכתב, היה דווקא הודעת ההנהלה לגבי החריגה המשמעותית במשכורת “שמגיעה” לכל עובד לפי “גזרות” משרד החינוך, מבלי להתייחס לעבודה שנעשתה עד עכשיו, שכנראה “הצדיקה” את ה”חריגה”. בנוסף לזאת, תלוש המשכורת הדמיוני – שלפי דברי ההנהלה, נוסח ונשלח מתוך רצון לשקיפות עם העובדים – לא הכיל כל התחייבות מטעם ההנהלה לגבי עתיד המורים המועסקים נכון להיום. במילים אחרות, התלוש, שנועד להראות מהלך של שקיפות מטעם ההנהלה, למעשה מעורר שאלות רבות בנוגע לעתיד התעסוקתי של העובדים וכלל לא מספק תשובות רציניות ובונות אמון. רטוריקת “התא המשפחתי” לכאורה, מתעלמת לחלוטין מערכם של העובדים בתור מורים שביצעו את עבודתם נאמנה ובהצלחה במשך שנים, ומבטלת אותם כלאחר-יד בתור “מספרים שיש לקצץ בהם”.

אנו רואים בצעד חד-צדדי זה המשך להתנהלות כושלת של ההנהלה ביחס לעובדיה, התנהלות שהביאה להתארגנות מסודרת של המורים באופן רשמי.

למרות השינויים המבורכים שבית הספר צריך לעבור בכדי למקסם את יעילות הלמידה לצורך בניית עתידם של התלמידים, ארגון עובדי ‘הבית של תמר’ אינו רואה שינויים מבורכים בהתנהגות ההנהלה כלפי המורים, שבסופו של עניין, הם אלו העומדים מול התלמידים. עתיד שקט וביטחון תעסוקתי משליחים באופן ישיר על עתיד שקט וביטחון לתלמידים, שעומדים בראש סדר העדיפויות של כל מורה. אנו מלאי תקווה שהתלמידים עומדים גם בראש סדר העדיפויות של ההנהלה, לכן אנו מפצירים בהם לחזור לשולחן המשא-ומתן לדיון רציני ובתום לב לגבי עתיד בית הספר ולגבי עתיד המורים שצריכים לקחת חלק מהותי בתהליכי השינוי המבורכים.